Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2016

lexi
4846 316d 500
Reposted fromtfu tfu viailovegreen ilovegreen
3531 98d1 500
Reposted frompanna-pula panna-pula viailovegreen ilovegreen
lexi
lexi
9782 cc55 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viailovegreen ilovegreen
lexi
2149 2d86
Reposted fromtfu tfu viailovegreen ilovegreen
lexi
5803 a959 500
Reposted fromlittlefool littlefool viailovegreen ilovegreen
lexi
lexi
1975 ce0a
Reposted fromwogniu wogniu viailovegreen ilovegreen
lexi
Reposted fromcarfreitag carfreitag viailovegreen ilovegreen
lexi
9322 fa8f 500
Reposted fromartlover artlover viailovegreen ilovegreen
lexi
2373 190b
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viagabor gabor
lexi
9965 a986 500
jestem łatwopalna.
lexi
2717 4a28
breathtaking smile
Reposted fromPrincess-Carolyn Princess-Carolyn viagabor gabor
lexi
9667 a7b5
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viabrzask brzask
lexi
7970 f910
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
lexi
 heart
Reposted fromfrywolitka frywolitka viabrzask brzask
lexi
Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
Reposted fromduvet duvet viabrzask brzask
lexi
2301 4782
Reposted fromaletodelio aletodelio viayoann yoann
lexi
2922 b69c
Reposted fromadzix69 adzix69 viarockmusic rockmusic
lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl