Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viasoadysta soadysta
lexi

Just 19 years old, the young Polish photographer Iza Lyson leads us to meet Freya the Fox, a beautiful domesticated red fox, through captivating and poetic photographs. Despite her young age, the photos of Iza Lyson have already been published in the National Geographic.

freya-the-fox-Iza-Lyson-4

freya-the-fox-Iza-Lyson-5

freya-the-fox-Iza-Lyson-2

freya-the-fox-Iza-Lyson-9

freya-the-fox-Iza-Lyson-8

freya-the-fox-Iza-Lyson-1

freya-the-fox-Iza-Lyson-6

freya-the-fox-Iza-Lyson-3

freya-the-fox-Iza-Lyson-7

freya-the-fox-Iza-Lyson-10

Read the original post Freya the Fox – Beautiful images by a young 19-year-old photographer on UFUNK

lexi
Moja samotność zgwałcona ciepłem jej oddechu.
— jakzawszezimnedłonie
Reposted fromrawwwr rawwwr viabrzask brzask
lexi
3948 6211
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
lexi
lexi
2218 bf45 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
3080 7c4b
lexi
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
lexi
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
lexi
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.

February 20 2017

lexi
lexi
lexi
Wymyśliłem nowy znak interpunkcyjny, bezmyślnik. Będzie się go stawiać przed zdaniem nie mającym sensu.
lexi
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
8580 96c1 500
Reposted fromNanutka Nanutka vialaparisienne laparisienne
lexi
lexi
9576 f00a
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaparisienne laparisienne
lexi
5644 77ee
Reposted fromadamkrk adamkrk viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
lexi
1479 ce66
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl