Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2014

lexi
4388 b593
Tags: books me
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viadobby dobby

November 04 2013

lexi
  „- Jestem granatem - powtórzyłam. - Chcę trzymać się z dala od ludzi, czytać książki, rozmyślać i spędzać czas z wami, ponieważ i tak nie mogę zrobić nic, żeby was nie zranić. Jesteście zbyt zaangażowani, więc pozwólcie mi po prostu żyć tak, jak chcę, dobrze? Nie mam depresji. Nie muszę nigdzie wychodzić. I nie mogę być typową nastolatką, ponieważ jestem granatem.”  
John Green - Gwiazd naszych wina


Tags: books me
Reposted fromDoopamina Doopamina vianattaly nattaly

February 11 2012

lexi
lexi
7743 6725
Stop....I haven't finished reading that page yet.
Tags: cats books
Reposted fromMusicalBoater MusicalBoater viaidl3xh0p3 idl3xh0p3

February 10 2012

lexi
9611 e46a
Tags: me books

February 06 2012

lexi
6019 b7de
Tags: books
Reposted fromkrzysk krzysk viaShinzoGekai ShinzoGekai

February 04 2012

lexi

January 31 2012

8966 92a2
Tags: cats books
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viakasiula kasiula

January 19 2012

lexi
Tags: books
Reposted fromShekina Shekina viaSyriusz Syriusz
lexi
Tags: books
Reposted fromcafeto cafeto viamole-w-filizance mole-w-filizance
lexi
Tags: books
Reposted fromShekina Shekina viaSyriusz Syriusz

January 15 2012

lexi
Source: lolitsdaisy
bookfession #807
Tags: books
Reposted fromtove tove viavanity vanity
lexi
If you don't like to read you haven't found the right book.
— J.K. Rowling
Reposted fromillusionist illusionist viavanity vanity
lexi
8252 8155
Tags: books
Reposted frombookinistka bookinistka viapara-siempre para-siempre

January 14 2012

lexi
5141 18e8 500
Tags: books

January 13 2012

lexi

January 12 2012

lexi
3544 852d
Tags: cats books
lexi

When my favorite character dies

Tags: me tru books movies

January 10 2012

lexi

January 05 2012

lexi
7168 dc30 500
Tags: art books
Reposted frommelody8420 melody8420 viamajkey majkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl