Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2012

lexi
6091 195d 500
Tags: amaze
Reposted frombluecat bluecat
lexi

February 11 2012

lexi
Almost heaven.
Tags: photos amaze
Reposted fromdhoop dhoop viaidl3xh0p3 idl3xh0p3

February 10 2012

lexi
1292 ecab
Tags: photos amaze
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaAluslaw Aluslaw

February 04 2012

lexi
8331 3649 500
Tags: yay! amaze love
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viaulex ulex

January 31 2012

0153 dcaa

Edinburgh- Night shot (by Graham Stirling)

Tags: art amaze photos

January 29 2012

lexi
6701 ecf5 500
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Tags: yay! amaze love
Reposted fromraita raita viazupa-z-nietzschego zupa-z-nietzschego

January 27 2012

lexi
Tags: amaze
Reposted fromblacklcloud blacklcloud viawarkocz warkocz

January 19 2012

lexi
0693 9777
Wsiąść do samochodu. Na miejscu pasażera, gdy Ty za kierownicą. I jechać. Po prostu jechać. 
Tags: photos amaze

January 17 2012

lexi
3526 cb76 500
Tags: amaze
Reposted fromnjrobots njrobots viaShinzoGekai ShinzoGekai

January 09 2012

lexi
9132 0859
Tags: sh yay! love amaze
Reposted fromsherlock sherlock

January 08 2012

lexi

Apocalypse Deadlines

Tags: amaze
Reposted fromsawb sawb viaprosiaczekk prosiaczekk

January 07 2012

lexi
Play fullscreen
Amazing.
I think that I fall in love with the middle guy ♥♥♥
Reposted byconnlasairz0lfikmafciklauferjunicornilovegreenbls

January 04 2012

lexi
5054 81ab
Tags: amaze art
Reposted fromguti guti viazycienakrawedzi zycienakrawedzi

January 02 2012

lexi
9669 19a1
32
Tags: amaze
Reposted fromgodzio godzio viaDreamingOutLoud DreamingOutLoud

December 20 2011

lexi
Jednego w tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś kto zupełnie nie potrafił cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość to szczerze zazdroszczę komuś w kim się kiedyś zakochasz. 
— Pierwszy mi to powiedziałeś..
Tags: amaze quote pl
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viazaba zaba

December 15 2011

lexi
"Berangkat" by Megatruh 
Tags: art amaze
Reposted fromhalucine halucine viakirik kirik

November 26 2011

lexi
4795 db52
Tags: music amaze
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork vialexxie lexxie

November 24 2011

lexi
8429 d793
Tags: amaze
Reposted fromCartman128 Cartman128 vianefretete nefretete
lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl