Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2011

lexi
8834 2035
Tags: funny me com
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viacomics comics

December 10 2010

lexi
8380 4615
Reposted fromlalaland lalaland

December 07 2010

lexi
Tags: com funny tru pl
Reposted fromqbshtall qbshtall vianattaly nattaly
lexi
Urwiesz mi od barbakanu!
Tags: funny com pl xD
Reposted frombds bds

December 06 2010

lexi
6021 8768 500
Tags: funny com n
Reposted bywandizuokafalungzzuuoo

December 05 2010

lexi
Tags: funny com n
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec

December 04 2010

lexi
0710 b500
Tags: com tru

December 02 2010

lexi

Christmas TraditionsThe boys are here dressed as a horrifying mix of various Scandinavian Christmas traditions. 

The goat costumes are from the Christmas billy-goat. It’s the oldest Christmas tradition in Scandinavia, and most likely predates Christianity, and is therefore a heathen tradition that was simply absorbed by the new religion in these parts of the world. Usually it’s made of straw [link] but in Norway some people even dress up as it.

The candles are from Santa Lucia procession [link] A Swedish tradition that has spread to the rest of Scandinavia, though it remains most popular in Sweden where girls from all over the country compete to become the Lucia of the year.

And finally the flags as decoration on the tree is a Danish tradition that started during the Nazi’s time in Denmark where the Danes weren’t allowed to use their flag, and therefore used it as a Christmas decoration. This later spread to the rest of Scandinavia.

In the December calendar picture on [link] the traditions are separated, with Denmark showing of his beloved Christmas beer, and added Finland as Santa because in Finland they take Santa veryseriously, and Iceland with a baby doll in his mouth because on Iceland Santa doesn’t just give naughty kids coal, his wife eats them! (The picture isn’t up yet, but will be tomorrow).

Humon
Tags: com funny
Reposted fromviper viper viaalkor alkor

November 30 2010

lexi
2769 c193
Tags: vd com
Reposted fromlalaland lalaland

November 23 2010

lexi
Tags: com
Reposted frommonkeyhead monkeyhead

November 19 2010

lexi
Tags: com
Reposted fromleonelle leonelle viamrsbluevelvet mrsbluevelvet
lexi
4965 beb4 500
Tags: com funny
Reposted fromdomino domino viamrsbluevelvet mrsbluevelvet

November 17 2010

lexi
Tags: com funny pl
Reposted fromzaburz zaburz viaLibroncik Libroncik
lexi
Tags: com funny
Reposted fromfrogfeet frogfeet viabananaapple bananaapple
lexi
Tags: com funny pl
Reposted fromfojtu fojtu viajme jme
lexi
Tags: com funny pl
Reposted fromVix Vix viajme jme

November 15 2010

lexi
6517 cbdd
Tags: com xD
Reposted fromtamagotchi tamagotchi viatentego tentego
lexi
od autorki:

Dania jest niesamowicie bezpiecznym (czyt. nudnym) miejscem do życia.

Mamy najmniej skorumpowanych polityków i organy ścigania na świecie. Skala przestępczości jest niska i nigdy nie mieliśmy czegoś takiego jak seryjny morderca ponieważ ten kraj jest tak mały, że gdybyś kogoś zabił, nie miałbyś się gdzie schować, a stosunki z krajami ościennymi są tak dobre, że gdybyś próbował się schować tam, duńska policja otrzymałby telefon ze Szwecji/Norwegii/Niemiec z pytaniem, "Hej, kręci się tu jakiś dziwny Duńczyk, nie szukacie go czasem?"

Nawet nasza przyroda jest absurdalnie bezpieczna. Nie mamy katastrof naturalnych takich jak huragany, trzęsienia ziemi czy wielkie pożary lasów. Żadnych gór, z których można by spaść. Naszym największym drapieżnikiem jest lis, a jedyny jadowity wąż jest niebezpieczny jedynie dla chorych i starców.

Więc kiedy ze Szwecji do Danii przepłynął łoś kompletnie nam odwaliło! Bo co jeśli na kogoś by nadepnął?! Albo go zastrzelili, albo potrącił go pociąg (nie pamiętam dokładnie), ale wierzcie mi, jeśli by się jeszcze trochę tutaj pokręcił, pewnie by kogoś zabił, bo Duńczycy nie mają pojęcia jak zachować się w obecności dużych, nieoswojonych zwierząt."
Tags: com funny pl
Reposted frompsychob psychob viarocktechnika rocktechnika

November 10 2010

lexi
7663 7b22
xoxo Gossip Girl
Tags: gg funny com xD
Reposted fromplotkara plotkara viapatrycy patrycy
lexi
4434 202c
tragedia
Tags: com funny pl xD
Reposted frommaraskowa maraskowa viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl