Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2010

December 08 2010

6124 e7cb

-shiningsmile:

what is air

Tags: tru potter ft
Reposted fromfission fission viahogwarts hogwarts
lexi
3819 eacc
Tags: wanted potter yum
Reposted frommariola mariola viahogwarts hogwarts
lexi
i want a pet dragon
Reposted fromhogwarts hogwarts

December 06 2010

lexi
"(...) nasze życie uległo znacznej poprawie, odkąd Harry Potter zatriumfował nad Tym, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać. Harry Potter przeżył, a moc Czarnego Pana została zdruzgotana. To był brzask nowego dnia, sir, a Harry Potter jaśniał jak latarnia nadziei dla tych z nas, którzy już myśleli, że epoka ciemności nigdy się nie zakończy..."
— Harry Potter i Komnata Tajemnic <3

December 05 2010

lexi

- To, że twoja wrażliwość uczuciowa mieści się w łyżeczce od herbaty, nie świadczy o tym, że wszyscy są tak upośledzeni.

— Hermiona Granger "Harry Potter i Zakon Feniksa"
Reposted fromdawnodawnotemu dawnodawnotemu viahawkeyes hawkeyes
lexi
6973 d59b
Tags: potter amaze

December 04 2010

lexi
lexi
4864 1ca8
Tags: potter
Reposted fromkjuik kjuik viahogwarts hogwarts
lexi
lexi
Tags: potter
Reposted fromhogwarts hogwarts
lexi
Tags: potter
Reposted fromhogwarts hogwarts
lexi
Tags: potter
Reposted fromhogwarts hogwarts
lexi
lexi

The Tale of the Three Brothers
Narrated by Emma Watson

Tags: potter music
Reposted fromhogwarts hogwarts
6980 4eac

There are to many awesome things about this scene to put into words.

Tags: potter scenes
Reposted fromerial erial viahogwarts hogwarts
lexi
Ach, muzyka. To magia większa od wszystkiego, co my tu robimy!A
— Albus Dumbledore, Harru Potter i Czara Ognia
lexi
Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony
— Harry Potter i Insygnia Śmierci
lexi
Jeżeli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś MUGOLEM.
— Okładka każdej części Harry'ego Pottera.
lexi
she really does...
Tags: potter
Reposted frommist-ery mist-ery viahogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl