Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2013

lexi
Bunt dwudziestolatka, który chrzani rodziców, rzuca studia, daje w żyłę, to w gruncie rzeczy realizacja à rebours wpojonej przez nich zasady: musisz być w czymś naj, bo inaczej cię nie ma.
Niełatwo im pomóc. Bo powiedzenie sobie i innym: "Nawet Eichelberger mi nie pomógł", też jest byciem naj.
— Grzegorz Sroczyński "Tango w przedpokoju"
Tags: studia tru
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

June 08 2013

lexi
1884 6da7 500
Tags: tru pl
Reposted fromkjuik kjuik viacieszesie cieszesie
lexi
4570 3edf 500
Tags: tru me
Reposted fromwojciechwu wojciechwu viacieszesie cieszesie
lexi
2424 609a
Tags: tru
Reposted fromborn2die born2die viakeepfit keepfit
lexi
8112 4d0d
oh, google
Tags: tru pl
Reposted fromemciu emciu vianowaczi nowaczi
lexi
3615 833f
Tags: tru me
Reposted fromnegation negation vianowaczi nowaczi

June 06 2013

lexi
6385 6950
Tags: tru
Reposted fromoddsoul oddsoul viazoozia zoozia
lexi
8365 de62
Tags: vm tru
Reposted fromrisky risky viazoozia zoozia
2452 5798 500

fit-sanity90x:

Always

Tags: tru me
Reposted fromget-fit get-fit viaawaken awaken
lexi
8781 ff98 500
ale zupo :(
Tags: sad tru
Reposted fromla-lu la-lu viaC10H12N2O C10H12N2O
lexi
Tags: tru comix
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viahysterie hysterie

June 05 2013

lexi

April 08 2013

lexi
9651 b4c3
Tags: funny tru
Reposted fromnelke nelke viaxagnes1 xagnes1

August 15 2012

lexi
5768 e5ce 500
Przepraszam, że z kwejka, ale repostujcie, REPOSTUJCIE, aby jak najwięcej dziewczyn to przeczytało - to naprawdę ważne i przydatne informacje!
Tags: tru
Reposted fromBlackkRose BlackkRose viaazumi1993 azumi1993

March 10 2012

lexi
5670 4ac4 500
Tags: me tru
Reposted fromgaabu gaabu viaomg-archy omg-archy
lexi
1923 49da
Tags: tru
Reposted fromMelangez Melangez viabrystol brystol

March 09 2012

lexi
SOUP wyraża więcej niż 1000 słów.
— tritititi.
Tags: tru
Reposted fromemememsy emememsy
lexi
Przeszłość potrafi doszczętnie zgnoić człowieka.
Tags: tru
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
lexi
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
— gdzieś z czeluści internetowych rozmów
Tags: tru quotation
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon

March 05 2012

lexi
boże, dlaczego ja nic nie wiem.
Tags: tru
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianattaly nattaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl